Hund og katt på hvit sofa

Anbefalte vaksiner til hund og katt

For å beskytte kjæledyret ditt mot sykdommer , er det helt avgjørende å ikke bare vaksinere dem når de er unge, men å gjenta vaksineringen regelmessig.

Også de påfølgende årene, hele livet ut. Dette gjøres for å opprettholde beskyttelse mot de ulike virus sykdommene hos hund og katt.Maridalsveien Smådyrklinikk tilbyr både standard grunn-vaksinering av hund og katt, samt nødvendig, årlig revaksinering. Vi tilbyr også vaksinering for reise med kjæledyret til utlandet. 

Klinikken er en ren hunde- og kattepraksis, og vi tilbyr derfor ikke vaksinering av andre typer dyr.

Standard vaksine hund

Når valpene er åtte uker gamle får de den første dosen av en multi-vaksine, som deretter gjentas når hunden er tolv og seksten uker gammel. Denne multi-vaksinen beskytter mot fire forskjellige sykdommer, hhv. valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og parainfluensa (også kjent som kennelhoste). De tre førstnevnte sykdommene er dødelige. Vaksinen gjentas når hunden er 16 måneder gammel og deretter hvert tredje år.

Standard vaksine katt

Akkurat som med hunder må katten vaksineres med en multi-vaksine når den er åtte og tolv uker gammel, deretter årlige revaksineringer. Hvis katten har diet frem til den er tre måneder gammel, trenger du ikke å vaksinere katten ved åtte ukers alder. I slike tilfeller vaksineres kattungen ved tolv og seksten ukers alder.Dette gjelder kun så lenge kattemor får årlige revaksineringer, da vil kattungen ta opp antistoffer direkte fra melken. Hvis du er usikker på om kattemor er vaksinert, eller hvor lenge kattungen har diet, anbefaler vi vaksinering ved åtte ukers alder. 


Vaksinen er en multi-vaksine mot tre forskjellige kattevirus, hhv mot kattepest som er et dødelig parvovirus, og mot to forkjølelsesvirus, hhv. calici- og herpes virus. 

Calici- og herpes virus er ikke dødelig, men kan gi åpne sår i munnen og på tungen, som er svært ubehagelig for katten.

Dokumentasjon om vaksinering og ormekur

Hvis du nylig har adoptert eller planlegger å adoptere en katt, anbefaler vi at du viser frem dokumentasjon på vaksinering og ormekur når du tar med katten til veterinær for første gang. Det kan for eksempel være en resept for ormekur som tydelig viser dato for kuren. Uansett om du adopterer katt fra oppdretter eller på Finn.no, må du alltid spørre om vaksinering og ormekur, og be om å få nødvendig dokumentasjon.

Årlige revaksineringer

For katter er det anbefalt å ta årlig revaksinering av multi-vaksine mot kattepest, calicivirus og herpesvirus. For hunder er det anbefalt å ta en årlig revaksinering mot kennelhoste, samt revaksinering mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste hvert tredje år.

Les mer om våre tjenester for vaksinering av hund og katt her.

Planlegger du å ta med hund eller katt på reise ut av Norge?

Skal du reise ut av Norge og ønsker å ta med deg katten eller hunden din på ferie? Det er flere vaksiner som er nødvendige for å beskytte kjæledyret ditt mot sykdom, som for eksempel rabies. Det er også strenge regler for dokumentasjon av vaksinering, og du må ha gyldig stempel i kjæledyrpasset fra veterinær, for å få dyret gjennom tollen. Kjæledyrpass får du hos veterinæren din. Det skal inneholde ditt navn med din underskrift, opplysninger om ditt kjæledyr, stempel fra veterinæren som har utstedt passet, stempel på alle vaksiner som er tatt, samt innskrevet ID nummer som bekrefter at ditt kjæledyr er ID chippet. Denne siden skal være foliert, dvs.være plast beskyttet.


For å kunne reise til Europa er det krav om at dyret har fått rabiesvaksine. Det er ikke krav om rabiesvaksine hvis du skal reise til Sverige, men det er krav hvis du skal reise til Danmark eller Finland. Rabiesvaksinen må foretas tidligst 21 dager før avreise, og varer ett år. Om rabies revaksine deretter gjentas innen ett år, vil beskyttelsen mot rabies vare i tre år.


Det er også anbefalt å vaksinere mot leptospirose for deg som skal reise sør i Europa, for eksempel til Italia eller Hellas. Leptospirose er en bakteriesykdom som også kan smitte over til mennesker.

For reise til Sverige, må hunden ha tablett behandling mot revens dverg-bendelorm, Ecchinokokkus. Man kan utføre denne behandlingen på to forskjellige måter, enten ved behandling hos norsk veterinær to dager på rad, hvor det må gå minst 24 timer mellom hver behandling. Da gjelder reisen i 28 dager. Eller velge det andre alternativet, hvor dyreeier

behandler hunden i Sverige hos en svensk veterinær, 1-5 dager før innreise til Norge. Da er behandlingen også gyldig i 28 dager. For reise med katt til Sverige, er det ingen slike krav. 

Her kan du lese mer om bendelorm og parasittundersøkelse.

Skal du vaksinere hund eller katt?

Maridalsveien Smådyrklinikk er en dyreklinikk i Oslo som er spesialisert for behandling av hund og katt. Du finner oss sentralt mellom Bjølsen og Tåsen, og det er lett adkomst med både bil og kollektivtrafikk. Vi har lang erfaring med vaksinering av hunder og katter, og kan hjelpe deg med både første vaksinedose, revaksinering og vaksinering for reise til utlandet. Ta kontakt i dag eller bestill time via vårt online skjema.

0

Skriv en kommentar