Våre priser

Hos oss kommer alltid dyrenes velferd først.

Bestill time

I sykdomstilfeller kan det være vanskelig å gi en fast pris på forhånd, da det varierer hvor mye tid, hvilken diagnostikk og hva slags behandling som kreves. Vi har moderate priser på våre tjenester, og setter alltid dyrenes velferd først.

Dekkes behandlingen av forsikringen?

Vi anbefaler på det sterkeste at du forsikrer din katt eller hund. Dersom du har forsikret ditt kjæledyr gjennom for eksempel If eller Agria, vil du vanligvis kun måtte betale en egenandel. Dette varierer etter behandling og forsikringsbetingelser. 

Spør oss gjerne!

Konsultasjon   —   Akupunktur   —   Avliving   —   Blodlaboratorium   —   Digitalt røntgen   —   Fysioterapi   —   Hjerteutredning   —   Hud utredning   —   ID-merking   —   Kiropraktikk   —   Kirurgi   —   Parasittundersøkelse   —   Sterilisering og kastrasjon   —   Tannpleie   —   Ultralyd   —   Vaksiner   —   Øye utredning

Konsultasjon

 • Rask konsultasjon (inntil 15 minutter)

  593

  Konsultasjonen tar inntil 15 minutter og inneholder en generell helsekontroll, med undersøkelse av hodet inkl tenner, hjertet og skjelett. Generelle råd vedrørende vekt,diett,ormekur, reiseregler.

 • Vanlig konsultasjon (15-30 minutter)

  631

  Konsultasjonen tar inntil 30 minutter, og inneholder en generell helsekontroll, med undersøkelse av hodet inkl tenner, hjertet og skjelett. Generelle råd vedrørende vekt,diett,ormekur, reiseregler, vaksiner og kosttilskudd. Eier kan ha med egne spørsmål. Inkluderer forslag til behandling. Ved behoiv for resept kommer kr 140 i tillegg.

Akupunktur

 • Enkel behandling

  300,-

 • Pakke pris (6 behandlinger)

  1800,-

 • Moxa (Varmebehandling med Moxa penn)

  300,-

Avliving

 • Katt med felleskremasjon

  3500

  Vi er opptatt av at avlivingen av ditt kjæledyr skjer under rolige og respektfulle forhold. Vi passer på at prosedyren skjer på en verdig måte. Avlivingen vil innebære at dyret får først en beroligende sprøyte, etterfulgt av en innsovende overdose med narkose.

 • Hund inntil 10 kg

  3500

  Vi er opptatt av at avlivingen av ditt kjæledyr skjer under rolige og respektfulle forhold. Vi passer på at prosedyren skjer på en verdig måte. Avlivingen vil innebære at dyret får først en beroligende sprøyte, etterfulgt av en innsovende overdose med narkose.

 • Hund 10-20 kg

  4000

  Vi er opptatt av at avlivingen av ditt kjæledyr skjer under rolige og respektfulle forhold. Vi passer på at prosedyren skjer på en verdig måte. Avlivingen vil innebære at dyret får først en beroligende sprøyte, etterfulgt av en innsovende overdose med narkose.

 • hund 20-25 kg

  4200

  Vi er opptatt av at avlivingen av ditt kjæledyr skjer under rolige og respektfulle forhold. Vi passer på at prosedyren skjer på en verdig måte. Avlivingen vil innebære at dyret får først en beroligende sprøyte, etterfulgt av en innsovende overdose med narkose.

 • Hund 25-30 kg

  4700

  Vi er opptatt av at avlivingen av ditt kjæledyr skjer under rolige og respektfulle forhold. Vi passer på at prosedyren skjer på en verdig måte. Avlivingen vil innebære at dyret får først en beroligende sprøyte, etterfulgt av en innsovende overdose med narkose.

 • Hund 30-40 kg

  5200

  Vi er opptatt av at avlivingen av ditt kjæledyr skjer under rolige og respektfulle forhold. Vi passer på at prosedyren skjer på en verdig måte. Avlivingen vil innebære at dyret får først en beroligende sprøyte, etterfulgt av en innsovende overdose med narkose.

 • Hund 40- 50 kg

  6200

  Vi er opptatt av at avlivingen av ditt kjæledyr skjer under rolige og respektfulle forhold. Vi passer på at prosedyren skjer på en verdig måte. Avlivingen vil innebære at dyret får først en beroligende sprøyte, etterfulgt av en innsovende overdose med narkose.

 • Hund 50- 60 kg

  6500

  Vi er opptatt av at avlivingen av ditt kjæledyr skjer under rolige og respektfulle forhold. Vi passer på at prosedyren skjer på en verdig måte. Avlivingen vil innebære at dyret får først en beroligende sprøyte, etterfulgt av en innsovende overdose med narkose.

 • Hund over 60 kg

  7500

  Vi er opptatt av at avlivingen av ditt kjæledyr skjer under rolige og respektfulle forhold. Vi passer på at prosedyren skjer på en verdig måte. Avlivingen vil innebære at dyret får først en beroligende sprøyte, etterfulgt av en innsovende overdose med narkose.

 • Separat kremasjon

  fra kr 450

  Vi tilbyr separat kremasjon av ditt kjæledyr. Asken kommer tilbake til eier, som får beskjed på sms. Dette vil ta ca 4 uker. Du kan velge mellom forskjelliqe urner: -hjerte i nedbrytbar papp - oval urne i messing - oval urne i nedbrytbar, porøs stein Du kan også få asken i et sylinderformet halssmykke i sølv eller gull, eller som herdet ,sort sten på et halssmykke.

Våre tjenester

 • Akupunktur

 • Avliving

 • Blodlaboratorium

 • Digital røntgen

 • Fjerning av tannstein på katt og hund

 • Rotfylling, tannregulering og trekking av tenner

 • Fysioterapi

 • ID-merking

 • Kirurgi

 • Parasittundersøkelse

 • Salg av fôr til hund og katt

 • Sterilisering og kastrering av katt og hund

 • Ultralyd

 • Vaksinering

Blodlaboratorium (I tillegg kommer konsultasjon kr 970,-)

 • CRP

  566

 • Hematologi (røde og hvite blodlegemer)

  405

  Her undersøker vi blodprosent/røde blodlegemer og immunforsvar/hvite blodlegemer

 • Organer (lever, nyre, sukker, salter/elektrolytter)

  844

  Her undersøker vi status på de indre organer som lever, nyre,sbloduskker og elektrolytter som natrium,kalium,fosfor og kalsium. Ubalanse i elektrolytter kan gi skade på bl.a. nyrer. De kan også avdekke endringer i binyrer.

 • Stoffskiftet

  650

  Måling av thyroxin hormon. Eldre katter kan ha forhøyet stoffskifte som gir bl.a. forhøyet blodtrykk og fare for hjerte og nyre skade. Hunder kan ha redusert stoffskifte som gir vektøkning, slapphet/dorskhet, hudproblemer

 • Pakkepris: Hematologi + organer + stoffskiftet

  1899

Digitalt røntgen (i tillegg kommer narkose kr 438)

 • Undersøkelse i 2 plan av hode, skjelett, bryst- og bukorganer

  1106,-

 • Hjertesjekk

  1106,-

 • Tilleggsbilde

  206,-

 • Digital tannrøntgen

  313,-

 • Tilleggsbilde

  125,-

 • Panorama(alle 4 kjever)

  1125,-

 • HD-røntgen(Hofte røntgen)

 • HD (Hofter). Sendes direkte til NKK

  1425,-

 • HD med klinikk vurdering

  1888,-

 • HD/AD (Albuer). Sendes direkte til NKK

  1981,-

 • HD/AD med klinikk vurdering

  2444,-

Fysioterapi

 • Laser (per behandling)

  400,-

 • Laser startbehandling (det anbefales 6 innledende behandlinger)

  2400,-

Hjerteutredning

 • EKG

  925,-

 • EKG med terapi anbefaling

  1638,-

 • Holter - 24 timer EKG

  2.800,-

 • Holter med terapi anbefaling

  3.500,-

 • Hjerteutredning (Blodtrykk, EKG, Ultralyd, Røntgen)

  3200,-

 • Hjerteutredning med terapianbefaling

  5700,-

Hud utredning

 • Ytre parasitter inkl hudskrap , hud avtrykk

  850,-

 • Allergitest I (Luftbåren allergi/Atopi)

  1563,-

 • Allergitest II (Fòr allergi)

  1994,-

ID-merking

 • ID-merking

  1081

  Ditt kjæledyr ID merkes vha en ID chip. Dette er en ca 5 mm avlang,steril, plastdekket kapsel, som skytes inn under huden på nakken vha en sprøyte. Stikket er lite smertefullt for dyret, og er tilnærmet lik en injeksjon med vaksine. Eier får med dokumentasjon på ID shippingen,som er et 15 sifret tall som starter med 578. Dette tallet indikerer at kjæledyret er registrert i Norge. ID merkingen sendes også inn elektronisk til DyreID av Maridalsvn smådyrklinikk. Du kan finne ditt kjæledyr i DyreID sin database, på www.dyreid.no Dyret bør være registrert i DyreID sin database innen 7 dager. Om du ikke finner ditt kjæledyr registrert der, vennligst ta kontakt med dyreklinikken hvor du fikk ID merket ditt kjæledyr, eller Maridalsveien smådyrklinikk

Kirurgi

 • Merk: Det er egne priser for ulike inngrep. Narkose( anestesi) kr 700, kommer i tillegg. Vennligst kontakt oss for pris, per mail eller telefon

 • Noen eksempler på priser:

 • Fjerning av jurtumor hos katt

  4000,-

 • Fjerning av jurtumor hos hund

  6-7000,-

 • Fjerning av enkel tumor, kul

  3-4000,-

 • Sying (sutur) av sår

  Fra 1800,-

Parasittundersøkelse

 • Indre parasitter:

 • Tester Spolorm og Bendelorm

  263,-

 • Tester Giardia

  419,-

 • Parasittologen – NMBU, standardtest (Spolorm, Bendelorm, Giardia)

  1319,-

 • Parasittologen - NMBU, utvidet test (tillegg: Cryptosporidium, Tritrichomonas)

  2863,-

Sterilisering og kastrasjon

 • Sterilisering hunnkatt

  2194

  Fjerning av livmor + eggstokker(kastrasjon). Operasjonen tar 2 timer. Katten må møte fastende minst 6 timer før operasjon,men kan få vann. Katten må ha på body i 10 dager,(er inkludert i prisen), og få smertestillende mikstur i munnen daglig i 4 dager(Metacam mikstur). Medisinen hentes på apotek. Det er ingen sting å fjerne. Anbefaler A/D-diett i 3 dager . Dette er spesialmat som øker sårheling, og gir tilbake normal energi raskere. Katten bør holdes innendørs i 14 dager. Urinen endrer seg permanent og blir basisk. Anbefaler "lavsaltdiett tilkastrert katt" fra veterinær eller dyrebutikkmi all fremtid forå hindre urinkrystaller.

 • Sterilisering hunnkatt + IDchip

  3018

  Fjerning av livmor + eggstokker(kastrasjon). Operasjonen tar 2 timer. Katten må møte fastende minst 6 timer før operasjon,men kan få vann. Katten må ha på body i 10 dager,(er inkludert i prisen), og få smertestillende mikstur i munnen daglig i 4 dager(Metacam mikstur). Det er ingen sting å fjerne. Katten merkes med ID chip, som registreres i database hos DyreID.no Anbefaler A/D-diett i 3 dager . Dette er spesialmat som øker sårheling, og gir tilbake normal energi raskere. Katten bør holdes innendørs i 14 dager. Urinen endrer seg permanent og blir basisk. Anbefaler "lavsaltdiett til kastrert katt" fra veterinær eller dyrebutikk i fremtiden, for å hindre urinkrystaller.

 • Kastrasjon hannkatt

  1285

  Fjerning av testikler. Operasjonen tar 1 time. Katten bør møte fastende i 6 timer før operasjon, men kan få vann. Katten får smertestillende på klinikken som varer i 24 timer. Eier gir deretter smertestillende mikstur i munnen eller i maten i 4 dager. medisinen hentes ut på apotek via resept. Katten bør holdes innendørs i 10 dager. Det er ingen sting som må fjernes. Katten får smertestillende på klinikken som varer i 24 timer. Eier følger opp smertestillende fra dagen etter. Dette er en smertestillende mikstur ,som gis inn i munnen i 4 dager. Katter som slikker mye på såret bør bruke halskrage. NB: Etter kastrasjon endrer urinen seg permanent og blir basisk. Katten må heretter kun gis kastratfór. All annen mat bør unngås.

 • Kastrasjon hannkatt + IDchip

  1958

  Fjerning av testikler. Operasjonen tar 1 time. Katten bør møte fastende i 6 timer før operasjon, men kan få vann. Katten får smertestillende på klinikken som varer i 24 timer. Eier gir deretter smertestillende mikstur i munnen eller i maten i 4 dager. medisinen hentes ut på apotek via resept. Katten merkes med ID chip, som registreres i database hos DyreID.no Katten bør holdes innendørs i 10 dager.

 • Kastering + IDchip + vaksinasjon

  2266

  Fjerning av testikler. Operasjonen tar 1 time. Katten bør møte fastende i 6 timer før operasjon, men kan få vann. Katten får smertestillende på klinikken som varer i 24 timer. Eier gir deretter smertestillende mikstur i munnen eller i maten i 4 dager. medisinen hentes ut på apotek via resept. Katten merkes med ID chip, som registreres i database hos DyreID.no Katten vaksineres mot kattepest og katteinfluensa. Revaksine anbefales årlig. Katten bør holdes innendørs i 10 dager.

 • Kastrasjon hannhund

  6500,-

 • Sterilisering av tispe

  7040

Tannpleie

 • Gratis tannsjekk ved 6 måneders alder

  Gratis

 • Plakk/tannstein Hund

  2044

  Hunden får narkose og væske under behandlingen, og ligger på varmematte. Hunden vekkes igjen etter narkose. Fjerning av tannstein vha ultralyd scaler. Dette er en skånsom fjerning av tannstein fra emaljeoverflaten ,samtidig som tannen kjøles ned vha kontinuerlig dusj med vann. Deretter poleres emaljen med pimpesten , som gjør tannoverflaten glatt og hindrer ny dannelse av tannstein . Den glatte emalje overflaten forsinker effektivt dannelse av ny tannstein. Hver tann blir sjekket for skade, misfarging og lommedannelse mellom tannkjøtt og tann.

 • Rødt tannkjøtt

  583,-

  Rødt tannkjøtt kan være symptom på betennelse, skade i en tann eller infeksjon. Undersøkelsen gir råd om tiltak, evtl videre undersøkelse og tester.

 • Fjerne tannstein:

  2044

  Hunden får narkose og væske under behandlingen, og ligger på varmematte. Hunden vekkes igjen etter narkose. Fjerning av tannstein vha ultralyd scaler. Dette er en skånsom fjerning av tannstein fra emaljeoverflaten ,samtidig som tannen kjøles ned vha kontinuerlig dusj med vann. Deretter poleres emaljen med pimpesten , som gjør tannoverflaten glatt og hindrer ny dannelse av tannstein . Den glatte emalje overflaten forsinker effektivt dannelse av ny tannstein.

 • - Ung katt inkl væske + oppvåkning

  1606

  Katten får narkose og væske under narkosen, og ligger på varmematte. Katten vekkes igjen etter endt tannbehandling. Fjerning av tannstein vha ultralyd scaler. Dette er en skånsom fjerning av tannstein fra emaljeoverflaten ,samtidig som tannen kjøles ned vha kontinuerlig dusj med vann. Deretter poleres emaljen med pimpesten , som gjør tannoverflaten glatt og hindrer ny dannelse av tannstein . Den glatte emalje overflaten forsinker effektivt dannelse av ny tannstein.

 • - Eldre katt inkl væske + oppvåkning

  Fra 2030

  Eldre katter har ofte redusert organ kapasitet. De er derfor mer følsomme for narkose og behøver oksygen via pustetube, sammen med varmetilførsel. Man anbefaler sterkt å ta en organ blodprøve før operasjonen,så man ser om det er underliggende svakheter . Disse kan gi større risiko for komplikasjoner under narkose.

 • - Hjerte- organsvekket katt inkl væske + oppvåkning

  2700

  Eldre katter har ofte redusert organ kapasitet. De er derfor mer følsomme for narkose og behøver oksygen via pustetube, sammen med varmetilførsel.Katten får narkose og væske under narkosen, og ligger på varmematte. Katten vekkes igjen etter endt tannbehandling. Katten monitoreres gjennom hele behandlingen vha overvåkningsskjerm som måler bl.a. hjertefrekvens, blodtrykk, pustemønster og EKG. Fjerning av tannstein vha ultralyd scaler. Dette er en skånsom fjerning av tannstein fra emaljeoverflaten ,samtidig som tannen kjøles ned vha kontinuerlig dusj med vann. Deretter poleres emaljen med pimpesten , som gjør tannoverflaten glatt og hindrer ny dannelse av tannstein . Den glatte emalje overflaten forsinker effektivt dannelse av ny tannstein.

 • - Ung hund inkl væske + oppvåkning

  2044

  Hunden får narkose og væske under behandlingen, og ligger på varmematte. Hunden vekkes igjen etter narkose. Fjerning av tannstein vha ultralyd scaler. Dette er en skånsom fjerning av tannstein fra emaljeoverflaten ,samtidig som tannen kjøles ned vha kontinuerlig dusj med vann. Deretter poleres emaljen med pimpesten , som gjør tannoverflaten glatt og hindrer ny dannelse av tannstein . Den glatte emalje overflaten forsinker effektivt dannelse av ny tannstein.

 • - Hund omfattende tannstein inkl væske + oppvåkning

  2600

  Hunden får narkose og væske under behandlingen, og ligger på varmematte. Hunden vekkes igjen etter narkose. Fjerning av tannstein vha ultralyd scaler. Dette er en skånsom fjerning av tannstein fra emaljeoverflaten ,samtidig som tannen kjøles ned vha kontinuerlig dusj med vann. Deretter poleres emaljen med pimpesten , som gjør tannoverflaten glatt og hindrer ny dannelse av tannstein . Den glatte emalje overflaten forsinker effektivt dannelse av ny tannstein.

 • - Eldre hund inkl væske + oppvåkning

  3000

  Eldre hunder har ofte redusert organ kapasitet. De er derfor mer følsomme for narkose og behøver oksygen via pustetube, sammen med varmetilførsel. Hunden får narkose og væske under narkosen, og ligger på varmematte. Hunden vekkes igjen etter endt tannbehandling. Hunden monitoreres gjennom hele behandlingen vha overvåkningsskjerm som måler bl.a. hjertefrekvens, blodtrykk, pustemønster og EKG. Fjerning av tannstein vha ultralyd scaler. Dette er en skånsom fjerning av tannstein fra emaljeoverflaten ,samtidig som tannen kjøles ned vha kontinuerlig dusj med vann. Deretter poleres emaljen med pimpesten , som gjør tannoverflaten glatt og hindrer ny dannelse av tannstein . Den glatte emalje overflaten forsinker effektivt dannelse av ny tannstein.

 • - Hjerte- eller Organsvekket hund inkl væske + oppvåkning

  3500

  Hjertesvake dyr behøver ekstra beredskap under narkose, og spesiell narkose medisinering. Mange behøver også assistert ventilasjon,som er en maskinell hjelp for å puste. Eldre hunder har ofte redusert organ kapasitet. De er derfor mer følsomme for narkose og behøver oksygen via pustetube, sammen med varmetilførsel.Hunden får narkose og væske under narkosen, og ligger på varmematte. Hunden vekkes igjen etter endt tannbehandling. Hunden monitoreres gjennom hele behandlingen vha overvåkningsskjerm som måler bl.a. hjertefrekvens, blodtrykk, pustemønster og EKG. Fjerning av tannstein vha ultralyd scaler. Dette er en skånsom fjerning av tannstein fra emaljeoverflaten ,samtidig som tannen kjøles ned vha kontinuerlig dusj med vann. Deretter poleres emaljen med pimpesten , som gjør tannoverflaten glatt og hindrer ny dannelse av tannstein . Den glatte emalje overflaten forsinker effektivt dannelse av ny tannstein.

 • Tannbørsting

  281,-

 • Feilstilte tenner, Regulering av

  fra kr 4500,-

  Det gjøres en konsultasjon med plan for hvilke tenner som skal korrigerers og hvilken metode man skal bruke.

 • Feilstillte hjørnetenner

  12000,-

  Behandlingens varighet er 6-8 uker, med oppfølging hver 14 dag, før prisen kommer som kr 12.000.

 • Rotfylling av tenner: Katt

  6563

  Katten får narkose. Det tas røntgen, og behovet for tanntrekking eller rotfylling gjøres utfra røntgenfunn. Er det betennelse i enden av tann roten, vil tannen bli rotfyllt. Om tannen viser brudd(fraktur), anbefales tanntrekk. Katten får ingen smerter ved rotfyllingen, og kan spise normalt samme dag. Anbefaler kontroll røntgen av tannen etter 3-6 måneder.

 • Rotfylling av tenner: Hund

  7313

  Hunden får narkose. Det tas røntgen, og behovet for tanntrekking eller rotfylling gjøres utfra røntgenfunn. Er det betennelse i enden av tann roten, vil tannen bli rotfyllt. Om tannen viser brudd(fraktur), anbefales tanntrekk. Katten får ingen smerter ved rotfyllingen, og kan spise normalt samme dag. Anbefaler kontroll røntgen av tannen etter 3-6 måneder.

 • Tann trekk katt fortann/rovtann

  2500,- /4500

  Katten får narkose. Det tas røntgen, og behovet for tanntrekking gjøres Er det betennelse i enden av tann roten, eller om tannen viser brudd(fraktur), trekker tannen. Katten får lokalbedøvelse i kjeven før tanntrekkingen, og smertestillende sprøyte som varer 24 timer. Eier følger opp med smertestillende. Katten får kun bløtmat i 14 dager etter tanntrekkingen. Det kan være behov for å bruke halskrage i 10 dager.

 • Tann trekk hund fortann/rovtann

  2600/ 7000-8000

  Hunden får narkose. Det tas røntgen, og behovet for tanntrekking gjøres Er det betennelse i enden av tann roten, eller om tannen viser brudd(fraktur), trekker tannen. Hunden får lokalbedøvelse i kjeven før tanntrekkingen, og smertestillende sprøyte som varer 24 timer. Eier følger opp med smertestillende. Hunden får kun bløtmat i 14 dager etter tanntrekkingen. Det kan være behov for å bruke halskrage i 10 dager.

Ultralyd

 • Ultralydundersøkelser av brysthule

  844,-

 • Ultralydundersøkelser av bukhulen

  844,-

Vaksiner

 • Nobivac Pi (mot kennelhoste)

  580

  Beskytter hunden mot kennel hoste, som er et influensa virus. Viruset gir vanligvis lette forkjølelses symptomer som tørrhoste. I enkelte tilfeller kan infeksjonen gå dypere og ned til lungene, og gi bakteriell infeksjon som krever antibiotika og bakterie test. For hunder som er i et miljø med sterkt smittepress, f eks kennel opphold, anbefales vaksine i nesen. Revaksinasjon er årlig.

 • Nobivac DHPPi

  614

  Beskytter hunden mot kennel hoste, valpesyke, smittsom leverbetennesle og parvovirus. De tre sistnevnte er livstruende virus. Grunnvaksine for valper: vaksinen gis ved 8-12 og 16 ukers alder. Man anbefaler også 16 ukers vaksinen, da dette gir god immunitet også for valper som har mye av morens antistoffer fortsatt i kroppen. Dette er ofte valper som har drukket mye morsmelk. Deretter gis vaksinen ved 16 måneders alder , og hvert 3.år etter dette.

 • Rabisin

  583

  Beskytter hunden mot rabies, som kan smitte til menneske og er en zoonose. I Norge og Sverige har vi ikke rabies. Vaksinen gis til hunder og katter som skal reise utenlands til Europa. Det kreves at hunden og katten har et eget reisepass, som utstedes av veterinæren. I tillegg må hunden og katten være ID merket.

 • Leptodog (mot leptospirose)

  595

  Beskytter hunden mot Leptospirose, som er en bakterie som også kan smitte til menneske. Vaksinen gis 2 ganger som grunnvaksine, og gjentas 1 gang per år. Bakterien skilles ut med urin fra syke dyr og kan smitte ved kontakt med slimhinner i for eksempel øyne, nese og munn og gjennom rifter og sår i huden. Sykdomstegn og diagnostikk Vanlige symptomer hos hund er generelt nedsatt almenntilstand, oppkast og diaré. Uten behandling kan sykdommen få et kronisk forløp og eventuelt med dødelig utgang. Leptospirose forekommer meget sjelden hos menneske i Norge. Symptomene er vanligvis influensalignende, men hjernehinnebetennelse, lever- og nyresvikt kan forekomme. Menneske smittes oftest via drikkevann, eller ved å bade i vann som er forurenset av urin fra smittede dyr. Bakterien kan også smitte direkte fra dyr til menneske

 • Trilyme (mot flått)

  688

  Vaksine til hund mot flått. Vaksinen bygger opp antistoffer mot Borrelia Burtgdorferi, og kan gis fra 12 ukers alder. Revaksine er årlig. Ved høy smitte risiko anbefales i tillegg flått tabletter eller halsbånd mot flått.

 • Nobivac Tricat( mot kattepest, Herpes-og Calici-forkjølelse)

  584

  Beskytter katten mot kattepest, og katte influensaene Herpes- og Calici virus. Kattepest er et dødelig parvio virus,mens katteinfluensaene kan gi sår i munnens slimhinner , på tungen og øvre luftveier. Grunnvaksine og vaksine av kattunger gis ved 12 og 16 ukers alder. Revaksine er årlig.

Øye: "Cherry Eye", Øyetrykksmåling,Tåretest, Hornhinnesår

 • Farging av hornhinnesår

  763,-

 • Shirmer tåretest

  900,-

 • Øyetrykk (Tonometer)

  819,-

 • Pakke pris (Farging av hornhinnesår, Shirmer, Øyetrykk)

  1250

  Øyet blir undersøkt grundig mhp visuelle forandringer . I tillegg kommer spesialundersøkelser som kontroll av tårevæske, øyetrykksmåling og sjekk mhp hornhinnesår

 • Cherry Eye

  Cherry Eye

  12000

  Cherry Eye er en betennelse i tårekjertelen og lymfevevet, som ligger på innsiden av hundens såkallte tredje øyelokk. Dette er et indre øyelokk som legger seg over hundens øye når den sover, eller får en trussel mot øyet. Den fungerer da som et beskyttende lag. Vi benytter lomme-prosedyre ved operasjon, som gjemmer tårekjertelen bak lukket en slimhinne. Tårekjertelen blir derved ikke fjernet, slik at den fortsatt kan medvirke til riktig tåreproduksjon for øyet.

 • 1 Example label