Akupunktur   —   Avliving   —   Blodlaboratorium   —   Digital røntgen   —   Fysioterapi   —   ID-merking   —   Kiropraktikk   —   Kirurgi   —   Parasittundersøkelse   —   Sterilisering og kastrering   —   Tannpleie   —   Ultralyd   —   Vaksinering

Ultralyd

Vi benytter moderne ultralydapparat for skanning av hjerte og bukhule, samt for å utføre drektighetsdiagnostikk. Vi samarbeider med amerikanske veterinære spesialister innenfor ultralyd, som kvalitetssikrer funnene og kommer med anbefaling til eventuell behandling. For ultralydundersøkelse behøves vanligvis ikke nedsoving/anestesi, og undersøkelsen innebærer ikke inngrep av noe slag.

Bestill time