Den nye hundesykdommen

Det er kommet inn flere døde hunder ila de siste dagene til Veterinærinstituttet. Felles for hundene er blodig diare, nedsatt almentilstand og oppkast.
Veterinærinstituttet oppfordrer hundeiere til å kontakte veterinær eller dyreklinikk om hunden har symptomer på diare og samtidig nedsatt almentilstand.
Til nå er det funnet to bakterier hos de døde hundene, Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens.
Det er ikke mistanke om at sykdommen har årsak i hundefór.